ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

 

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

 

1. REKISTERINPITÄJÄ

Rentto Oy, Niinistönkatu 12 A, 05800 Hyvinkää, Suomi

 

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Mika Nurminen, Rentto Oy, Niinistönkatu 12 A 2krs. 05800 Hyvinkää, Suomi. 040 7799 990.

 

3. REKISTERIN NIMI

Rentto Oy:n asiakasrekisteri.

 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Rentto Oy:n ja asiakkaan välinen asiakassuhde ja sen hoitaminen, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto, uuden asiakassuhteen avaaminen tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:
• Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen,
toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.
• Asiakassuhteiden analysointi, ryhmittely ja raportointi sekä muut kokonaisasiakkuuden ja Rentto Oy:n liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset.
• Viestinnän, markkinoinnin ja palveluiden kohdentaminen sekä kampanja-, kontakti- ja
asiointihistorian hallinta.
• Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely.
• Mielipidekyselyiden toteuttaminen.

Henkilötietojen käsittelyä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille. 

 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavankaltaisia tietoja:

• Asiakkaan henkilötiedot (nimi, yritys, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
• Laskutustiedot
• Muut rekisterin tarkoitukseen liittyvät tiedot

 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:
• Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen tai asialliseen yhteyteen liittyvä palveluiden käyttö,
viestintä sekä asiointiin ja muuhun toimintaan liittyvät tapahtumat.
• Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava
osapuoli.

 

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Asiakastietoja ei luovuteta Rentto Oy:n tai Rentto Oy:n lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien osapuolien ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, muun suostumuksen ja säädösten mukaan. Asiakastietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

8. KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai ammatinharjoittajan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus.

 

9. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Rentto Oy:n asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti ja osoitetaan rekisterinpitäjälle, joka päättää tarkastusoikeudesta. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta ennen tietojen antamista.
Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

 

10. TIEDON KORJAAMINEN

Siltä osin kuin rekisteröity tai käyttäjä voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva tai muun palvelun tarkoituksen vastainen, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.
Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tehdään allekirjoitetulla asiakirjalla ja osoitetaan rekisterinpitäjälle, joka päättää korjaamisesta. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta, jos se on tarpeen ennen korjaamista tai poistamista.

 

11. KIELTO-OIKEUS

Asiakas voi antaa Rentto Oy:lle sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 § mukaisia suoramarkkinointisuostumuksia tai kieltää Rentto Oy:tä henkilötietolain 30 § mukaisesti käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointiin. Asiakas voi antaa suostumukset suoramarkkinointiin kanavakohtaisesti (matkapuhelin, sähköposti).
Asiakkaalla on mahdollisuus kieltää suoramarkkinointi eri kanavissa (puhelin, posti, sähköposti), asiakastyytyväisyyskyselyt sekä tietojensa hyödyntäminen markkinointitarkoituksissa. Kielto-oikeus ei koske asiakasviestintää, palveluiden tai asiakkuuden sisältöön kuuluvaa mainontaa tai etuviestintää.

 

Jos asiakas ei anna lainkaan suostumuksia ja määrää kaikki mahdolliset kiellot, lähetetään asiakkaalle vain
palveluiden toteuttamiseen ja asiakkuuden hoitoon tarpeellisia tiedotteita.

Jos asiakkuussuhdetta ei ole, henkilö voi olla yhteydessä  kaikkien hänen tietojensa poistamiseksi Rentton rekisteristä. 
Suostumuksia ja kieltoja asiakas voi antaa kirjallisesti tai sähköpostitse seuraaviin osoitteisiin:

Rentto Oy, Niinistönkatu 12 A, 05800 Hyvinkää  ja info@rentto.fi 

 

EVÄSTEKÄYTÄNTÖMME

 

Evästekäytäntö

 

Käytämme evästeitä tämän sivuston käyttökokemuksen parantamiseen, mainonnan tehostamiseen sekä sivuston käytön seurantaan ja analysoimiseen. Evästeiden kautta keräämme automaattisesti tietoa siitä, miten sivustollamme vieraillut käyttää sivustoa (esim. vierailun kesto ja ajoittuminen sekä minkä hakulauseiden ja -sanojen sekä hakukoneen kautta vierailu on linkitetty), millä sivuston alueilla vierailija käy sekä vierailijan tietokonetta tai mobiililaitetta koskevia teknisiä tietoja (mukaan lukien IP-osoite, laitteen ID-tunnus, fyysinen sijainti, selain, operaattori ja käyttöjärjestelmätyyppi sekä niihin liittyvät URL-osoitteet).

 

Mitä evästeet ovat?

 

Evästeet ovat yksinkertaisia tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen tallennettavia käyttämistäsi sivustoista peräisin olevia tekstitiedostoja. Niitä käytetään yleisesti sivustojen toiminnan varmistamiseksi ja tehostamiseksi sekä tietojen antamiseksi sivustojen omistajille.

Käyttämämme evästeet eivät vahingoita sivustollamme vierailijan päätelaitetta tai tiedostoja. Niitä ei voida käyttää virusten levittämiseen eivätkä ne mahdollista  kovalevyllä olevien tietojen tutkimista.

Jotkut evästeet säilyvät vierailijan koneella senkin jälkeen, kun tämä on lähtenyt sivustoltamme. Mikäli vierailija ei halua, että kohdistamme mainontaa tai sisältöä internet-käyttäytymisen perusteella, voi tämän estää kieltämällä halutut evästeet selaimen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin vierailija vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta hänestä muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin.

 

Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden käytön.