Juuri sitä mitä asiakas haluaa – Rentton palvelu laajenee räätälöityjen uudiskohteiden vuokraukseen

 

Toimitilojen vuokraajana tunnettu Rentto on uudistanut palvelutarjontaansa, jotta se voi toteuttaa asiakkaan toiveet silloin, kun asiakas haluaa erottua edukseen ja saada toimintaansa parhaiten soveltuvat tilat. Rentto hoitaa koko uudiskohteen rakennusprosessin suunnittelusta toteutukseen kustannustehokkaasti avaimet käteen -palveluna. Jos asiakas haluaa, Rentto hoitaa myös isännöinnin ja kiinteistön ylläpidon, kun toimitilat on otettu käyttöön.

 

Räätälöitävyys on aina kuulunut Rentton toimintatapoihin, jotta tilat palvelevat asiakkaan liiketoimintaa ja brändiä parhaalla mahdollisella tavalla. Kun lähdetään suunnittelemaan toimitiloja nollasta, kompromisseja ei tarvitse tehdä. Suunnittelupöydällä syntyy tilat, jotka viestivät yrityksen kasvusta ja nostavat asiakkaan imagon sekä arvostuksen rekrymarkkinoilla uusiin sfäärehin – täysin asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Kasvumaaperää Hyvinkään parhailla paikoilla

Rentton omistuksessa on kaavoitettuja tontteja, joille voidaan rakentaa juuri yrityksen tarpeisiin ja kasvuun soveltuvat tilat. Asiakas tulee olemaan projekteissa avainasemassa – yhteistyön avulla saadaan kartoitettua täsmälleen yrityksen tarpeet muun muassa käyttötarkoituksen, tilan koon, tilajaon, sisustuksen ja piha-alueen käytön suhteen.

 

Tontit sijaitsevat Hyvinkään eloisalla Sahanmäen teollisuusalueella, josta on vain noin kaksi kilometriä Hyvinkään keskustaan. Alueella on paljon erilaisia palveluita ruokailusta logistiikkaan ja tilitoimistoista panimotoimintaan. Kulkeminen onnistuu helposti julkisilla tai omilla kulkuvälineillä läheltä ja kaukaa. Lähellä sijaitsee kolmostie, eli Helsinki-Tampere-moottoritie, ja valtatie 25 vie Sahanmäestä suoraan satamaan.

 

Tontit on kaavoitettu teollisuus- ja varastokäyttöön, mutta uusiin toimitiloihin voidaan suunnitella myös esimerkiksi toimisto-, showroom- ja virkistystilaa. Pääasiassa Rentto on tarjoamassa kahta noin 8000-13000 m2 kokoista aluetta uudiskohteiden rakennuspaikoiksi. Toimitilaa voi rakentaa vaihtoehdosta riippuen noin 4000-6500 kem2.

 

Kaapelikatu havainnekuvaHavainnekuva, Kaapelikatu 4, Hyvinkää

 

”Näiden lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus tätäkin suurempiin uudiskohdeprojekteihin, koska Sahanmäessä meillä on noin kymmenen hehtaaria teollisuus- ja varastokaavoitettua aluetta. Kaikilta kaavoitetuilta alueiltamme on yhteys tieverkkoon”, lisää Rentton kiinteistökehitysjohtaja Arto Hägg, joka toimii yhteyshenkilönä hankesuunnittelussa ja toteutuksessa.

 

Tutustu vaihtoehtoihin tästä 

 

Rentto on asiantunteva kumppani, jolle asiakkaiden menestys on toiminnan kulmakivi

”Uusi toimintatapa on käynnistetty palvelemaan yrityksiä, jotka haluavat kokonaan räätälöidyt toimitilat suunnittelusta toteutukseen. Kun asiakas tarvitsee juuri tietynlaisen hallin, Rentton asiantunteva tiimi pystyy joustavasti toteuttamaan sen, mitä asiakas tarvitsee” kertoo Rentton operatiivinen johtaja Johannes Heikkilä.

 

Esimerkiksi kun etä- ja läsnätyön eri muodot yleistyvät, vanhat toimitilat eivät välttämättä palvele enää hybridiaikaa parhaalla mahdollisella tavalla. Uusissa tiloissa voidaan ottaa jo suunnitteluvaiheessa huomioon IT-infra ja kasvanut videopalaveritilojen tarve.

 

Lue lisää vapaista rakennuspaikoista ja prosessin kulusta