Hankekehitystä ja uusia tuulia alkuvuoteen

24.1.2019

Hyvinkään kaupunginvaltuuston hyväksymä asemakaava ja asemakaavan muutos astuivat voimaan kuulutuksella 4.1.2019. Kaava pitää sisällään Hangonsiltatalon sekä monitoimihallin ympäristöineen. Hangonsillan alue kokonaisuutena on Hyvinkään merkittävin 2020-luvun kaupunkikehityskohde. Rentto Oy tulee rakennuttamaan monitoimihallin, jolla halutaan palvella monipuolisesti kaupungin urheilu- ja kulttuuriväkeä sekä olla luomassa entistä vetovoimaisempaa Hyvinkäätä. Suunnitteilla on lisäksi asumisratkaisuja erilaisiin tarpeisiin Rentto Oy:n omistamalle tontille aseman ja uuden monitoimihallin välittömään läheisyyteen. Vuosi 2019 on alkanut Renttolla pitkälti hankekehityksen ja -suunnittelun merkeissä. 

Rentto Oy:n kiinteistöalan ammattilaisten joukkoon on saatu uudenlaista osaamista myyntipäällikkö-nimikkeellä työnsä yhtiössä aloittaneen Eeva Vanhatalon ansiosta. Eevalla on pitkä kokemus kiinteistövälityksen sekä asunto- ja uudiskohdemyynnin saralta, ja hänen kasvonsa varmasti tulevat tutuksi niin asiakkaillemme kuin eri sidosryhmillemme hankekehityksen sekä toimitilojen vuokrauksen kautta.